Zelftests en informatiebronnen

Hieronder volgt een aantal informatie sites en zelftest om een idee te krijgen of u hulp nodig heeft.

Voor test voor alcoholgebruik klik hier

Voor depressieve klachten test hier

voor stressklachten test klik hier

voor testjeleefstijl  klik hier

voor relatiespanningen test klik hier

voor angstklachten klik hier

voor informatie over kinderen en depressie klik hier