Beslisboom Basis/SGGZ volwassenen voor oa. huisartsen en POH-GGZ

Informatie voor huisarts en POH:

verwijsmodel Vanaf 2014 is nauwere samenwerking rondom de cliënt in de buurt een feit. Wij zien daarvan duidelijk de meerwaarde omdat het soms lastig te bepalen is welke zorg nodig is bij de hulpvraag van de cliënt. Wij denken hierbij graag met u mee. Wij kunnen, op verzoek, extra onderzoek verrichten voor juiste indicatie. Daar heeft de zorgverzekeraar ruimte voor ingebouwd. Er bestaat een eenvoudige richtlijn voor verwijzing naar basis-generalistische ggz: u kunt naar (een van) de GZ-psychologen op IJburg verwijzen voor bg-ggz in alle gevallen waarin u vermoedt dat sprake is van een DSM-V stoornis. De psycholoog kan nadere diagnostiek doen en overgaan tot behandeling of tot een gerichter verwijsadvies, mocht u dat wensen. Een aantal behandelingen wordt niet vanuit de nieuwe wet vergoed, maar kan door zorgverzekeraars in aanvullende pakketten zijn opgenomen zoals bijvoorbeeld partnerrelatietherapie, werkgerelateerde klachten of neurofeedbackbehandelingen bij kinderen met ADHD. Het is goed om uw patiënten hierop te wijzen. NB In uw verwijsbrief verwijsbrief kinderen & jeugd en Format Verwijsbrief Huisarts 2015  naar de bg-ggz/GZ-psycholoog moet in ieder geval vermeld staan op welk gebied u vermoedt dat er sprake is van een DSM-IV aandoening, bijvoorbeeld op het gebied van angststoornissen of stemmingsstoornissen, en er moet op staan dat u verwijst naar de bg-ggz. Zie bijlage Welvergoednietvergoed voor uitgebreide info over de huidige stand van zaken. De wachttijden voor behandeling die vermeld staan bij de GZ-psychologen op deze site zijn up-to-date en kunt u hanteren als richtlijn voor de patiënt.