Voor Clienten

Informatie voor cliënten:

De psychologen van de  Psychologen IJburg staan samen garant voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Dit betekent dat u kunt rekenen op ervaren behandelaren en goede diagnostiek en behandeling van uw klachten. Mocht toch blijken dat u meer specialistische zorg nodig heeft, dan zorgt de psycholoog voor een snelle en adequate doorverwijzing. De psychologen kunnen u helpen als u last heeft van:

Herkent u een van deze problemen en verstoort het uw leven of dat van uw kind dermate dat u er last van heeft? Neem dan contact op met uw huisarts en bespreek met hem/haar of een verwijzing naar een psycholoog een goed idee kan zijn.

Op verzoek van de huisarts/POH-GGZ wordt een doorverwijzing gegeven waarmee de GZ-psycholoog dan met u aan de slag gaat. U moet dus eerst altijd eerst naar de Huisarts/POH-GGZ.

Voor een aantal klachten geldt dat de behandeling ervan niet meer vanuit de basisverzekering wordt vergoed, zoals bijvoorbeeld partnerrelatietherapie. Als uw aanvullende verzekering ook geen vergoeding biedt, kunt u wel behandeling krijgen, maar zullen de kosten voor uw eigen rekening komen. De inhoud van de behandeling zal niet wijzigen en u zult er wel mee geholpen zijn. Over deze mogelijkheden en over kosten kunt u het beste rechtstreeks contact met de desbetreffende behandelaar opnemen.

De typen (zorgzwaarte)pakketten die er zijn:

1- korte screening(screening, max 2 sessies),

2- korte behandeling ( max 5 behandelsessies),

3- middellange behandeling (max 8 behandelsessies),

4- intensieve behandeling (tot max 12 behandelsessies),

5-onvergoede zorg (afhankelijk van het aanvullende zorgpakket of op eigen rekening)

6- begeleiding voor chronische klachten (eveneens max 12 behandelsessies).

U hoeft dit niet zelf aan te vragen, dit wordt voor u gedaan!!

Deze behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basispolis bij iedere verzekering, dus u betaalt geen eigen bijdrage meer. Wel gaat het Eigen Risico er vanaf, per 2016 is dat 385,- euro per jaar

Het kan zijn dat u afgebakende klachten heeft, graag preventief hulp wenst of begeleiding bij een chronische klacht zoals diabetes of COPD. Dit zal in nauwe samenspraak en overleg gaan met huisarts/POH-GGZ, psycholoog, eventueel diëtist en fysiotherapeut. Op deze manier krijgt u een volledig pakket, zonder lange wachtlijsten en dichter bij huis. U hoeft dit zelf niet te kiezen, dit zal gebeuren in overleg met elkaar, met uw medeweten uiteraard.

Mocht toch blijken dat u meer specialistische of intensievere zorg nodig heeft, dan zorgt de psycholoog voor een snelle en adequate doorverwijzing.