Patty Heuft

Ik ben gz-psychologe, 1 dag werkzaam in een praktijk in IJmuiden en 2 dagen werkzaam in mijn eigen praktijk op IJburg. Van origine ben ik Kind- en Jeugdpsychologe, maar ik heb me in de loop van de tijd steeds meer toegespits op volwassenen. Tegenwoordig behandel ik alleen volwassenen (vanaf 18 jaar) in de Basis GGZ.

Voor de klachten en verwijzing waarmee u zich kunt aanmelden, zie mijn homepage.

Ik ben in 1998 afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog en sinds maart 2017 opgenomen in het BIG register als GZ-psycholoog (volwassenen). Ik heb in de loop van de jaren op verschillende werkplekken in Noord Holland gewerkt met kinderen, jongeren, hun ouders en gezinnen en met volwassenen. Inmiddels behandel ik alleen volwassenen. Ik heb ervaring met het behandelen van enkelvoudige tot meer complexe problematiek en combineer technieken uit de cognitieve gedragstherapie, ACT, Mindfullness, EMDR- therapie en oplossingsgerichte therapie. Ter ondersteuning van de behandeling kan in samenspraak E-Health ingezet worden via Therapieland.
Ik ben lid van het NIP, de LVVP en de Vereniging EMDR Nederland.

Ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij mijn cliënt en diens hulpvraag. De behandeling is een gezamenlijk traject, waarbij de cliënt expert van zichzelf is en blijft en ik met mijn expertise en ervaring naast mijn cliënt sta. Voor mij is een belangrijk doel in elke behandeling om mijn cliënt weer terug in haar of zijn eigen kracht te zetten en om te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Behandeling is eerder krachtgericht dan klachtgericht.

Bereikbaarheid

Ik houd op IJburg spreekuur op dinsdag, donderdagmiddag en -avond.
Telefoonnummer 06-57443837
Email: info@psychologenpraktijkijburg.nl

Adres

Jan Olphert Vaillantlaan 70
1086 ZA Amsterdam

Site van praktijk Psychologenpraktijk IJburg: www.psychologenpraktijkijburg.nl

Status wachtlijst per de eerste van deze maand:

Op dit moment is de wachtlijst 10 werkweken. Bij het inplannen van het eerste gesprek, zal behandeling kunnen starten.

Wannneer u de wachttijd te lang vindt, dan kunt u de wachtlijstinformatie van mijn collega’s op deze website raadplegen. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). 

Verwijsbrief

Ik heb met bijna alle zorgverzekeraars een contract voor 2019. Dit houdt in dat de Basis GGZ-behandeling (maximaal 8-10 gesprekken) volledig vergoed wordt door de verzekering. De factuur wordt na afsluiting van de behandeling rechtstreeks bij de verzekeraar aangeboden. Houd rekening met de jaarlijkse wettelijk eigen bijdrage.

Met Coöperatie VGZ (Bewuzt, Univé, Zekur en VGZ) heb ik geen contract voor 2018. Dit houdt in dat de Basis GGZ-behandeling (maximaal 8-10 gesprekken) door de cliënt wordt betaald en zelf dient te worden ingediend bij de verzekeraar. De verzekeraar vergoedt 80% van de behandeling. Houd tevens rekening met de jaarlijkse wettelijk eigen bijdrage.

Kwaliteitsstatuut en privacyreglement

Zoals vermeld op mijn eigen website is het kwaliteitsstatuut in de praktijk aanwezig en kan het desgevraagd aan u verstrekt worden. Ditzelfde geldt voor het privacyreglement.