Onverzekerde Prestatie

De Onverzekerde Prestatie (OVP) is zorg die niet vergoed wordt binnen de basiszorg. Wel is er vaak een geldende reden om hulp te vragen bij een GZ-psycholoog.

Soms willen cliënten niet dat de huisarts op de hoogte is van de gevraagde hulp en zijn ze bereid daar zelf voor te betalen. Het voordeel is dat de geboden hulp niet onder coaching valt zodat daar geen 21% belasting over betaald hoeft te worden. In plaats daarvan kan de factuur van de belasting afgetrokken worden. De drempel hiervoor is bijzonder laag en kan vaak na 1 factuur al benut worden. Kijk hiervoor op de site van de belastingdienst.

In een aantal gevallen zal de aanvullende verzekering de zorg WEL vergoeden uit de OVP, zoals bij Burnout en Partner-relatietherapie. Wij raden u aan dit uit te zoeken bij uw zorgverzekeraar.