Praktijk Het Consult

Let op: momenteel heb ik geen ruimte voor het verlenen van verzekerde zorg. U kunt wel terecht als zelfbetaler. Dit is belastingaftrekbaar met een hele lage drempel, zie de informatie op mijn website.

Introductie
Ik ben GZ-psycholoog, werkzaam in mijn eigen praktijk op IJburg. Daarnaast werk ik op interim basis voor GGZ-instellingen en als forensisch psycholoog. Tevens ben ik een aantal jaren praktijkopleider en werkbegeleider GZ-psychologie geweest. Na bijna 20 jaar in de forensische zorg en  diagnostiek heb ik de titel laten vallen. Tegenwoordig neem ik uitsluitend nog specialistische forensische opdrachten aan. De titel kinder- en jeugdpsycholoog heb ik na ruim 20 jaar afgestoten toen ik besloot alleen nog met volwassenen te werken. Voor nadere informatie, zie de homepage van mijn praktijk.

Klachten en problemen voor aanmelding

Naast de veel voorkomende problematiek in de basis-GGZ heb ik mij gespecialiseerd in:

  • slaapstoornissen
  • gebrekkige assertiviteit
  • conflictgedrag zoals schreeuwen, met deuren slaan, met spullen gooien, vechten
  • communicatie, omgang en opvoeding tijdens en na (vecht)scheiding
  • verwerking van ervaringen met mishandeling, misbruik en dwingende groepen.
  • hulp bij de gevolgen van geloofsuittreding, sekte-verlating, en negatieve relaties
  • herstellen van machtsmisbruik in een relatie, gezin, dwingende groep, of werksituatie
  • hoogbegaafdheid (Ik ben zelf ook hoogbegaafd.) Voor meer informatie over hoogbegaafdheid kijk op de website van het IHBV.

Therapeutische methoden

Het meest gebruik ik cognitieve gedragstherapeutische technieken. Deze zijn grondig wetenschappelijk bewezen en beschikbaar in vele varianten op maat. Daarnaast heb ik mij geschoold in psychodynamische technieken, mindfulness-based technieken, ACT,  EFT, IPT, Schematherapie en diverse andere methodes. Kernwaarden in de psychologische behandeling zijn voor mij vertrouwelijkheid en zorg op maat, afgestemd op de behoefte van de cliënt.

Bereikbaarheid

Spreekuur in de praktijk is op maandag, woensdagavond en vrijdag.
Telefoonnummer 0611-412444
Email: hetconsult@xs4all.nl

Adres

Jan Olphert Vaillantlaan 70
1086 ZA Amsterdam

Site van praktijk Het Consult: hetconsult.nl

Status wachtlijst per de eerste van deze maand:

Op dit moment is de wachtlijst vijf werkdagen. Bij het inplannen van het eerste gesprek, zal behandeling kunnen starten.

Verwijsbrief

Let op: momenteel heb ik geen ruimte voor het verlenen van verzekerde zorg. U kunt wel terecht als zelfbetaler, zie de informatie op de website van mijn praktijk.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen zult u momenteel naar een collega moeten. Verder is een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig. Als u hulp wilt die niet voor vergoeding in aanmerking komt dan kunt u wel bij mij terecht. U kunt dan snel geholpen worden.

Kwaliteitsstatuut en privacyreglement

Zoals vermeld op mijn eigen website is het kwaliteitsstatuut in de praktijk aanwezig. Het kan desgevraagd aan u verstrekt worden. Ditzelfde geldt voor het privacyreglement.

Nota Bene:

Op geen enkele manier ben ik geassocieerd met de collega die beweert de juiste weg te bewandelen op het gebied van satanisch misbruik. Mijns inziens zijn er op dit gebied sinds tientallen jaren belangrijke en positieve ontwikkelingen geweest. Zowel in wetenschappelijk onderzoek,  hulpverlening als rechtspraak. Bovendien dienen wij therapeuten ons te houden aan de deskundigheidsgebieden en de grenzen van ons vak.