Praktijk Het Consult

Let op: momenteel heb ik geen ruimte voor het verlenen van verzekerde zorg. U kunt wel terecht als zelfbetaler, dit is belastingaftrekbaar met een hele lage drempel, zie de informatie op mijn website.

Ik ben gz-psychologe, deels werkzaam in mijn eigen praktijk op IJburg, en daarnaast op interim basis voor ggz-instellingen of in opdracht voor de politie en andere organisaties die wetten uitvoeren. Voorheen heb ik naast het geven van therapie heel lang gewerkt in de forensisch zorg en de forensische diagnostiek, en ook enkele jaren als praktijkopleider en werkbegeleider gz-psychologie. Ik ben naast gz-psychologe ook kinder-en jeugd psychologe geweest en forensisch psychologe, maar momenteel heb ik alleen de titel van gz-psychologe behouden.

Voor de klachten en verwijzing waarmee u zich kunt aanmelden, zie mijn homepage.

Een deel van mijn studie klinische psychologie heb ik in Italië gedaan, vanuit mijn interesse in de democratische psychiatrie. Mijn expertise ligt op het gebied van zowel de psychologie als de psychiatrie. Ik ben onder andere werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en diverse psychiatrische settingen.

Ik heb mij langdurig verdiept in verstoringen van het slaappatroon die samenhangen met depressie, angst of stressklachten.
Daarnaast ben ik bedreven in het behandelen van gedrag en attitudes die leiden tot een gebrek aan assertiviteit of juist tot onnodig conflictgedrag zoals schreeuwen, met deuren slaan, met spullen gooien, vechten.
Ook heb ik mij intensief verdiept in het werken met (gescheiden) ouders die praktische handvatten nodig hebben in de omgang met elkaar en/of hun kinderen.
Een flink deel van mijn werk heeft altijd bestaan uit het behandelen van mensen die kampen met de gevolgen van verwaarlozing, mishandeling, misbruik, sekte-ervaringen, en achtervolging in welke levensfase dan ook.
De laatste jaren heb ik me verder ontwikkeld in het helpen van mensen die uit hun geloof, uit een dwingende groepering of uit een negatieve relatie zijn gestapt en hulp nodig hebben om te herstellen van de onethische interacties die zij daar hebben meegemaakt.
Ik ben hoogbegaafd en houd me ook sinds een aantal jaren bezig met specialistische zorg voor hoogbegaafden. Voor meer informatie over hoogbegaafdheid kijk op ihbv.nl

Ik werk op een praktische manier met cognitieve gedragstherapeutische technieken, maar ik heb mij ook geschoold in psychodynamische technieken, mindfulness-based technieken, ACT,  EFT, IPT, Schematherapie en diverse andere methodes; ik blijf mijn horizon steeds verbreden. Kernwaarden in de psychologische behandeling zijn voor mij vertrouwelijkheid en zorg op maat, afgestemd op de behoefte van de cliënt.

Bereikbaarheid

Ik houd op IJburg spreekuur op maandag, woensdagavond en vrijdag.
Telefoonnummer 0611-412444
Email: hetconsult@xs4all.nl

Adres

Jan Olphert Vaillantlaan 70
1086 ZA Amsterdam

Site van praktijk Het Consult: hetconsult.nl

Status wachtlijst per de eerste van deze maand:

Op dit moment is de wachtlijst vijf werkdagen. Bij het inplannen van het eerste gesprek, zal behandeling kunnen starten.

Verwijsbrief

Let op: momenteel heb ik geen ruimte voor het verlenen van verzekerde zorg. U kunt wel terecht als zelfbetaler, zie de informatie op mijn website.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen zult u momenteel naar een collega moeten. Verder is een verwijsbrief van uw huisarts nodig die volledig voldoet aan de eisen die daar in het betreffende kalenderjaar aan gesteld worden. Als u hulp wilt die niet voor vergoeding in aanmerking komt dan kunt u wel bij mij terecht en dan kunt u in het algemeen sneller geholpen worden.

Kwaliteitsstatuut en privacyreglement

Zoals vermeld op mijn eigen website is het kwaliteitsstatuut in de praktijk aanwezig en kan het desgevraagd aan u verstrekt worden. Ditzelfde geldt voor het privacyreglement.