Leerproblemen bij kinderen

Als een kind op school moeite heeft met lezen of rekenen dan is het belangrijk dat op school een goede zorgstructuur aanwezig is en dat extra instructie en oefening geboden wordt. Deze begeleiding kan echter onvoldoende effect hebben en dan is een intelligentie onderzoek en/of een orthodidactisch onderzoek door een psycholoog zinvol. Hiermee kunnen de leerproblemen vaak verklaard worden. Nog belangrijker is dat dergelijk onderzoek goede aanknopingspunten geeft voor het handelen in de klas en een plan van aanpak.

Voor een onderzoek naar een specifieke leerstoornis, bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, is het een voorwaarde dat gedurende 4 tot 6 maanden structureel en planmatig is geoefend door een remedial teacher of een andere deskundige. Als een kind ondanks deze hulp herhaaldelijk laag uitvalt op de toetsen op school kan gedacht worden aan onderzoek naar een leerstoornis.

Meer informatie kunt u vinden op: www.balansdigitaal.nl

www.steunpuntdyslexie.nl,  www.masterplandyscalculie.nl