Kinderen en behandeling

Zoeken naar gerichte hulp voor kinderen wil je als ouder zorgvuldig doen. Hulpvragen over bijvoorbeeld opvoeding,  ADHD, Leerproblemen, Autisme, Gedragsproblemen, Somberheidsklachten en Angstklachten kunnen een reden zijn voor aanmelding.

Bij het samenwerkingsverband werken GZ psychologen opgeleid tot het behandelen van kinderen: bij Spurt zijn dat Manoushka Moesker & Jeanine Bosselaar.

Voor vergoeding van de psychologische hulp en zorg aan kinderen is een beschikking van de gemeente nodig. Deze hulp valt dus niet meer onder uw ziektekostenverzekering. Voor het aanvragen van een beschikking hebben wij een verwijsbrief van de huisarts nodig of een verwijzing van het OKT (ouder-kind team in uw wijk). Belangrijk is ook dat de behandelaar een contract heeft met de gemeente van uw woonplaats. Spurt heeft bijvoorbeeld vanaf januari 2022 een contract met gemeente Amsterdam-Amstelland, Diemen, Uithoorn en Ouderamstel.

U kunt de afzonderlijke websites van de GZ psychologen voor kinderen raadplegen om te zien met welke gemeentes de hulpaanbieders afspraken gemaakt hebben. Op de website  www.akjp.nl  en www.ikzoekjeugdhulp.nl staan nog meer kinderpsychologen in Amsterdam die een contract met de gemeente hebben.

Nieuwe ontwikkelingen:

Generalistische Basis ggz voor kinderen valt binnen de gemeente onder segment B en dit segment noemt de gemeente ESJH “enkelvoudig specialistische jeugdhulp”. Dit betreft milde tot matige problematiek. Segment C is hoogspecialistische jeugdhulp en dit is bedoeld voor ernstige en complexe problematiek. Elke vrijgevestigde kinderpsycholoog met een gemeentecontract heeft specifieke inhoudelijke profielen in het aanbod, zie hiervoor de website www.ikzoekjeugdhulp.nl