Begin en einde van het behandeltraject

4.4 Begin en einde van het behandeltraject

4.4.1 Begin

Een behandeltraject begint met intake en diagnostiek waarna de cliënt op basis van zijn/haar individuele zorgvraagzwaarte ingedeeld wordt in een van de vier integrale prestaties.

4.4.2 Einde

Het behandeltraject wordt afgesloten als de behandeling van de cliënt eindigt. Dat is het geval als er sprake is van een afgeronde behandeling, client geen vervolg wil, profiel van cliënt voldoet niet aan clientprofiel Basis GGZ (geen DSM-stoornis), cliëntprofiel te zwaar voor cliëntprofiel Basis GGZ, no show door de cliënt, overlijden van de cliënt of na 365 dagen. Uiteraard kan een cliënt de behandeling zelf ook beëindigen. Het jaar dat de behandeling begonnen is, is het jaar dat de gehele behandeling gedeclareerd wordt (ook al is dat in het opvolgende kalenderjaar).

4.4.3 Looptijd

Een prestatie kan maximaal 365 dagen ‘open’ staan. Na 365 dagen wordt de prestatie afgesloten.